Politica de Confidentialitate

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, clienții noștri au următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare: Clientul are dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor sale personale, inclusiv scopurile pentru care acestea sunt folosite, destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, și orice alte informații relevante referitoare la prelucrarea datelor.

  2. Dreptul de acces: Clientul are dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem despre el și de a obține o copie a acestora.

  3. Dreptul la rectificare: Clientul are dreptul de a rectifica sau actualiza datele personale inexacte sau incomplete pe care le deținem despre el.

  4. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Clientul are dreptul de a solicita ștergerea datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau atunci când clientul retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor.

  5. Dreptul la restricționarea prelucrării: Clientul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi contestarea exactității datelor sau contestarea legalității prelucrării.

  6. Dreptul la portabilitatea datelor: Clientul are dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, comun și citibil automat, și are dreptul de a transmite aceste date altui operator de date fără obstacole din partea noastră.

  7. Dreptul de opoziție: Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când prelucrarea se bazează pe interesele legitime ale operatorului sau când datele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.

  8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Clientul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Aceste drepturi sunt acordate conform Legii nr. 677/2001 și trebuie respectate în mod corespunzător de către operatorul de date pentru a asigura protecția datelor personale ale clienților.